Impressum

Wydawca: Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce

©2015 by Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Podwale 11, 00-252 Warszawa, Polska
www.feswar.org.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redakcja: Joanna Andrychowicz-Skrzeba, Monika Klepacka
Redaktor odpowiedzialny: Roland Feicht
Korekta: Urszula Roman, Bastian Sendhardt
Tłumaczenie: Adam Peszke, Simon von Kleist
Layout i skład: MyWorks Studio, Warszawa
Współpraca: Ewa Herszkiewicz, Jerzy Klepacki, Frithjof Michaelsen, Dominika Pyzowska, Barbara Szelewa

Autorzy ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi zawarte w tej publikacji.
Wypowiadane twierdzenia nie muszą w całości korespondować ze stanowiskiem Fundacji im. Friedricha Eberta.

Zdjęcia: FES

Wykorzystanie publikacji FES w celach komercyjnych bez uzyskania pisemnej zgody Fundacji jest zabronione.